CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG ACC Phiên bản Odoo 15.0+e-20220826

Thông tin về CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUYỀN THÔNG ACC một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Auth Center
THE DEFAULT BASE FOR AUTH CENTER TO CONNECT WITH THIRD PARTY PLATFORM - Auth Center
Backup
VUA HE THONG - Backup
Hợp đồng thuê bao
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
Làm sạch dữ liệu
Dễ dàng định dạng dữ liệu văn bản trên nhiều dữ liệu. Tìm các dữ liệu trùng lặp và dễ dàng gộp chúng.
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Hợp đồng lao động

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam
Zalo
Phone